İş Güvenliği Sorunları

İş Güvenliği Sorunları

Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemindeki Aksaklıklar

Siz işinize bakın, biz sağlık ve güvenliğinize uzman kadromuz ve yıllardır süre gelen deneyimimizle size yardımcı olmak için varız.
İş Güvenliği Teklif Al İş Güvenliği Hizmetlerimiz

İş güvenliğinin sağlanması veya iş kazalarının önlenmesi iki adımla özetlenebilir.

 • Tehlikelerin belirlenmesi.
 • Belirlenen tehlikelerin giderilmesi.

Esas itibariyle tehlikelerin belirlenmesi ve işverene bildirilmesi işveren tarafından görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarının görevi, giderilmesi de işverenlerin görevidir.

Her iş yerinde ortalama 10 tehlikenin bulunduğu tahminiyle Türkiye’de 1,6 milyon iş yerinde 16 milyondan fazla tehlike vardır.

İş güvenliğinin sağlanması

Ülkemizde İş Sağlığı Ve Güvenliği Sistemindeki Aksaklıklar Ve Çözüm Önerileri

 1. Tehlikelerin eksik belirlenmesi;
 • İş güvenliği uzmanlarının bilgi ve tecrübe yetersizliği,
 • Ücrete endeksli rekabet, bilgi ve tecrübesi yetersiz iş güvenliği uzmanlarının düşük ücretle çalışmalarından dolayı çoğu işverence tercih edilmesi,
 • İş güvenliği uzmanlarının iş kaybı kaygısı, ücretini ödeyen işverene sorun çıkarmama düşüncesi.
 • İş güvenliği uzmanlarının ve yaptıklarının içerik olarak denetlenmemesi.
 1. Belirlenen tehlikelerin giderilmesi;
 • İşverenin sözde külfetten kaçınması,
 • İşverenin önemsememesi,
 • İşverendeki bilinç eksikliği, tehlikeleri gidermese de bugüne kadar bir kaza olmadığı gibi bundan sonra da olmayacağı düşüncesi,
 1. Çalışanlardaki bilinç eksikliği, “bir şey olmaz” düşüncesi,
 2. İşyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili durumundan (işyerinin güncel iş güvenliği fotoğrafından) ve yapılan İSG çalışmalarından Bakanlığın ve müfettişlerin yeterli, güncel ve doğru bilgi sahibi olmayışı.
 3. Denetim eksikliği ve bundan kaynaklanan denetlenen ve denetlenmeyen arasındaki adaletsizlik.

 

Mehmet BİNGÖL

Emekli Baş İş Güvenliği Müfettişi – A Sınıfı İş güvenliği Uzmanı

Mutlu Müşteri

IGU Eğitimi

Yıllık Tecrübe

Dökümantasyon

iş güvenliğinde işverenin yükümlülükleri nelerdir?

İş Güvenliğinde İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r
 1. Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı, yapmak veya yaptırmak
 2. Çalışanların Temel İş Güvenliği Eğitimi yapılması
 3. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirmek.

iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü ne zaman?

iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü ne zaman?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/7/2017 tarihinde başlayacaktır.
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/1/2014 tarihinde yükümlülükleri başlamıştır.
Diğer iş yerleri için 01.01.2013 itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü başlamıştır.

Tehlike sınıfları nasıl belirlenir?

Tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r

İş yeri tehlike sınıfları; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmektedir. İş yeri tehlike sınıflarının tespitinde, o iş yerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.
Nace kodunuzu kullanarak İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ YERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNE göre tehlike sınıfınızı öğrenebilirsiniz.

Örnek:

NACE : 41.20.02 - Çok Tehlikeli

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

NACE : 96.01.03 - Tehlikeli

Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında yapılanlar hariç)

NACE : 82.30.02 - Az Tehlikeli

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Tehlike sınıfı nedir?

Tehlike sınıfı nedir?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r

Tehlike sınıfı iş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder.

Tüm iş yerleri I. Az tehlikeli II. Tehlikeli III Çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.

Call Now Button