iş güvenliğinde işverenin yükümlülükleri nelerdir?

İş Güvenliğinde İşverenin Yükümlülükleri Nelerdir?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r
  1. Risk Değerlendirmesi, Acil Durum Planı, yapmak veya yaptırmak
  2. Çalışanların Temel İş Güvenliği Eğitimi yapılması
  3. İş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirmek.

iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü ne zaman?

iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü ne zaman?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r

Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/7/2017 tarihinde başlayacaktır.
50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri için 1/1/2014 tarihinde yükümlülükleri başlamıştır.
Diğer iş yerleri için 01.01.2013 itibariyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırma yükümlülüğü başlamıştır.

Tehlike sınıfları nasıl belirlenir?

Tehlike sınıfı nasıl belirlenir?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r

İş yeri tehlike sınıfları; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenmektedir. İş yeri tehlike sınıflarının tespitinde, o iş yerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.
Nace kodunuzu kullanarak İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞ YERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNE göre tehlike sınıfınızı öğrenebilirsiniz.

Örnek:

NACE : 41.20.02 - Çok Tehlikeli

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

NACE : 96.01.03 - Tehlikeli

Giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini boyama ve renklendirme hizmetleri (imalat aşamasında yapılanlar hariç)

NACE : 82.30.02 - Az Tehlikeli

Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri

Tehlike sınıfı nedir?

Tehlike sınıfı nedir?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r

Tehlike sınıfı iş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak iş yeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder.

Tüm iş yerleri I. Az tehlikeli II. Tehlikeli III Çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır.

Risk Değerlendirmesi hangi aralıklarla yenilenmelidir?

Risk Değerlendirmesi hangi aralıklarla yenilenmelidir?

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği | İş güvenliği hakkında merak edilenler...
İş Güvenliği Teklif Alİş Güvenliği Hizmetlerimiz
r

Çok tehlikeli sınıfta iki yılda – Tehlikeli sınıfta dört yılda – Az tehlikeli sınıfta altı yılda bir yenilenmelidir.

Ayrıca

  • İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
  • İş yerinde kullanılan teknoloji, kullanılan maddeler ve ekipmanlarda değişiklik yapılması
  • İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi vb. durumlarda tamamen ya da kısmen yenilenecektir.

Call Now Button