İş Sağlığı

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu gereği, işverenler; çalışanların sağlık durumunun ve alınması gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin sağlanması, sağlık gözetimi, ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere işlerindeki çalışan sayısına ve işin tehlike sınıfına göre bir veya daha fazla işyeri hekimi çalıştırmakla yükümlüdür.

İş Güvenliği Mühendislik OSGB işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda iş yeri hekimi istihdamı gerçekleştirmektedir.

Sağlık Kontrolleri ( Mobil Sağlık Hizmetleri )

İşletmelerde yapılan işin niteliği ve risklerine bağlı olarak, çalışanların işe giriş sağlık muayenelerinin yapılması ve periyodik olarak takip edilmesi,

  • Akciğer filmlerinin çekilmesi
  • İşitme testlerinin (odyo)
  • Karaciğer fonksiyon testleri
  • Solunum fonksiyon testi
  • Tam idrar tahlili
  • Kanda kurşun testi
  • Hemogram testleri

Bu testlerin periyodik olarak kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Bu amaçla İş Güvenliği Mühendislik OSGB çalışanların sağlık taramalarını özel donanımlı mobil araçlarıyla, işletmenin uygun gördüğü zamanda ve yerinde yaparak, firmaların zaman kaybı engellemektedir.

İş Güvenliği Eğitimi

Firmamız İş Güvenliği Mühendislik OSGB tarafından aşağıda yer alan eğitimler verilmekte ve çalışanlara eğitim sonunda katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

Call Now Button