OSGB Hizmetleri

Markamız İş Güvenliği, İşimiz İş Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, çalışma hayatına yönelik yapılan ilk müstakil kanun 20.06.2012 tarihinde TBMM’de kabul edilerek, 30.06.2012 tarihli 6331 Sayılı ‘iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ resmi gazete’de yayımlandı.

Bu kanunun amacı; iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Bu kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine, bu iş yerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanır. Bu demek oluyor ki hangi tür işletme olursa olsun 1 çalışanı bile olsa bütün iş yerleri bu kanun ile ilgili üzerine düşen hükümleri yerine getirecektir.

İş Güvenliği Eğitimi

Firmamız İş Güvenliği Mühendislik OSGB tarafından aşağıda yer alan eğitimler verilmekte ve çalışanlara eğitim sonunda katılımcı sertifikası düzenlenmektedir.

Call Now Button