İş Güvenliği OSGB

İş Güvenliği Mühendislik Eğitim Tic. Ltd. Şti. yetkin uzman ve hekimleriyle farklı sektörlerde bulunan işletmelere hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Mühendislik Eğitim Tic. Ltd. Şti. ( İş Güvenliği OSGB ) ,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi)’dir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 6. maddesine göre, mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; çalışanları arasından İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer Sağlık Personeli görevlendirmek zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını yasal olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş. OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) lerden hizmet olarak yerine getirebilir.

İş Güvenliği Mühendislik Eğitim Tic. Ltd. Şti. yetkin uzman ve hekimleriyle farklı sektörlerde bulunan işletmelere hizmet vermektedir.

İş Güvenliği Mühendislik Yetki Belgesi

İş Güvenliği Mühendislik Marka Tescil Belgesi

Marka Tescil Yenileme Belgesi

Mutlu Müşteri

IGU Eğitimi

Yıllık Tecrübe

Dökümantasyon

Call Now Button