İş Güvenliğinde Zihniyet Dönüşümü 

tarafından | Eki 12, 2017 | İş Güvenliği Sorunları Çözüm Önerileri | 0 yorum

Aslında mevcut mevzuat uygulandığında ve mevzuata uyulduğunda önemli ölçüde sorun çözülecek gibi görünmektedir. Ama sonuç hiç de öğle değildir. Buradaki sıkıntı, diğer birçok konuda olduğu gibi getirilen kurallara uyulmaması, tarafımıza sözde zararı olmadığı müddetçe geçiştirilmeye çalışılmasıdır.

İlgili mevzuatın tarafımıza yüklediği sorumluluklara karşı millet olarak oldukça dirençliyiz.Sözde maddi menfaatimiz söz konusu olduğunda maalesef erdem yerine ne kadar zaaf gösterdiğimizi ve insanoğlunun cebine hitap eden çözümlerin daha kolay hedefine ulaştığı gerçeğini görerek öneriler getirmeliyiz. Bu düşünceyle önerilerimizin çoğu parasal ödüllendirme ve cezalandırmaya dayanmakta ve belki milletimize özgü olmaktadır.

Ödül ve cezalar tavizsiz ve istinasız tüm taraf ve ilgililere uygulanmalıdır. İş güvenliği sistemi kendi yağıyla kavrularak düze çıkacak durumdadır 

Taviz vermeden ve istisnasız iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayanlardan cezalar alınmalı.(en az ceza 1120TL.)Kurallara uyanlara ve uyulmasını sağlayanlara ödül ve teşvik primi olarak(cezanın %1’i)verilmelidir. Nitekim iş güvenliği kurallarına uymayanlara kesilecek para cezaları, iş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin, diğer sağlık personelinin ücretleri, işverenlere, çalışanlara, iş güvenliği uzmanlarına, iş müfettişlerine verilecek ödül ve teşvik primleri dâhil sistemin tüm masraflarını neredeyse karşılayacaktır.

Türkiye’deki iş güvenliği sistemi kendi yağıyla kavrularak düze çıkacak durumdadır. Kaldı ki insan hayatı ve sağlığı parayla kıyaslanamaz.

Call Now Button