iş kazası ve meslek hastalıklarının yıllık maliyeti

tarafından | Eki 12, 2017 | İş Güvenliği Sorunları Çözüm Önerileri | 0 yorum

Türkiye’de iş kazası ve meslek hatalıkları için istatistiklere dayalı kapsamlı ve sağlıklı bir hesaplama yapılmamakta.İş kazası ve meslek hastalıklarının ülkeye yıllık maliyetinin 4-6 milyar lira aralığında değiştiği tahmin edilmektedir. Bu maliyetin yarısına veya üçte birine tekabül eden 2 milyar lira önceden karşılanırsa önemli ölçüde iş kazaları ve meslek hastalıkları azalacak, ülkeye maliyetleri düşecektir. 

Her zaman olduğu gibi önlemek ödemekten ucuz olacaktır.

İLO’nun 2012’de yayımladığı “Kalkınmakta Olan Ülkelerdeki İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Ekonomik Maliyetlerini Tahmin” raporunun önsözünde, dünya çapındaki Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın yüzde 4’ünün iş kazası ve mesleki hastalıklarından dolayı kaybedildiği tahminine yer verilmiştir. TUİK verilerine göre Türkiye’nin 2013 yılı GSYİH değeri 1 trilyon 565 milyar TL’nin %4ünü hesapladığımızda, Türkiye’nin iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan 2013 yılı tahmini kaybının yaklaşık 62 milyar TL civarında olduğu hesaplanabilir. 

  • İsg Çalışanlarının Ücret, Teşvik Primi Ve Ödüllerinin Yıllık Maliyeti 2 Milyar Lira

Aşağıdaki tabloda detayları verilen mali tablo yuvarlak rakamlarla özetlenecek olursa;

  • İş Güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin mevcut mevzuattaki sürelerle yıllık ücret maliyeti 1 milyar lira,
  • Yeni getirilecekyardımcı ve daimi iş güvenliği uzmanlarının yıllık ücret maliyeti 700 milyon lira,
  • İşveren, çalışan, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, iş müfettişlerine ödenecek teşvik prim ve ödüllerinin yıllık maliyeti 300 milyon lira civarında,
  • Tüm ücret, teşvik primi ve ödüllerin yıllık maliyeti 2 milyar lira civarında olacaktır.
Call Now Button