İş Güvenliği Karneleri

tarafından | Kas 7, 2017 | İş Güvenliği Sorunları Çözüm Önerileri | 0 yorum

Her işyeri, işveren, OSGB, çalışan, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, diğer sağlık personeli ve iş müfettişi için ayrı ayrı İSG-KÂTİP sisteminde İSG KARNESİ açılmalıdır.

Her karne sahibinin özlük bilgileri, öz geçmişi, tecrübeleri, ehliyetleri, sertifikaları, toplam çalışma süreleri, performansları, iyi ve kötü puanları, ödülleri, cezaları, maruz kaldığı veya sebep olduğu iş kazaları, sağlık bilgileri vb. gerekli diğer bilgiler, karnelerinde kaydedilmeli, ilgililerin ulaşım ve görüşüne hazır tutulmalıdır.

  • İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personelleri, çalışanlar ve OSGB’ler karnelerindeki başarı puanlarına göre sıralanarak iyi puan alanlar primlerle ödüllendirilmeli, kötü puan alanlar ödülden mahrum bırakılmalıdır.İş hayatı boyunca tarafların performanslarını gösteren karneler rekabet ortamında ilgililerin görüşüne hazır tutulmalıdır. Böylelikle, karne sonuçlarına göre taraflar arasında başarı rekabeti oluşacak, karnesi iyi olanlar tercih edilir hale gelecektir.
  • Her ay karnelerde biriken iyi puan toplamından kötü puan toplamı çıkarılarak ödül puanı bulunmalı,

1ödül puanı=1TL hesabıyla bulunacak aylık ödül ilgiliye ödenmelidir.

  • Tüm işyerleri ve tarafların iş müfettişlerince sürekli izleniyor olması işverenler ve taraflarda %100 denetim algısı oluşturup iş güvenliği tedbirlerinin alınması için zorlayıcı bir etki yapacak, direnç gösterenleri caydırıcı olacaktır. 

İşyeri isg karnelerine işlenmesi gereken hususlar:

İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin işyerinde tespit ettiği uygunsuzluklar ayda bir defa işyeri İSG karnesine işlenmelidir. İşlenen uygunsuzluğun parasal ceza değerinin %1’i iyi puan olarak tespit eden uzman veya hekimin İSG karnesinekötü puan olarak işyeri İSG karnesine işlenmelidir. Aynı uygunsuzluk giderilmediği müddetçe her ay tekrar yazılıp her ay için aynı puanlar işlenmelidir. (1puan=1TL)

İş müfettişlerinin yerinde veya uzaktan yaptığı teftiş ve kontrollerde tespit ettiği uygunsuzluklar her tespit edildiğinde işyeri İSG karnesine işlenmelidir. İşlenen uygunsuzluğun parasal ceza değerinin %1’i iyi puan olarak tespit eden iş müfettişinin İSG karnesinekötü puan olarak işyeri İSG karnesine işlenmelidir. (1puan=1TL)

İş müfettişi işyerinde kapatma veya durdurma önerdiyse, kapatmaya veya durdurmaya mesnet teşkil eden uygunsuzluğun parasal ceza değerinin %10’u kötü puan olarak işyeri İSG karnesine işlenmelidir. (1puan=1TL)

Eğer iş müfettişinin tespit ettiği söz konusu uygunsuzluk değişken olmayıp iş güvenliği uzmanları veya işyeri hekimleri tarafından önceden tespit edilerek kayda alınmadıysa, görevi kapsamındaki ilgili iş güvenliği uzmanları veya işyeri hekimlerinin İSG karnelerine de aynı oranda kötü puan olarak işlenmelidir.

e-İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin veya iş müfettişlerinin tespit ettiği uygunsuzluklar çalışanların sorumluluğuna giriyorsa, ilgili çalışanın İSG karnesine aynı kötü puan işlenmelidir.

İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin veya iş müfettişlerinin tespit ettiği uygunsuzluklar başka işveren veya alt işverenlerin sorumluluğuna giriyorsa, ilgili işveren veya alt işverenlerin İSG karnelerine aynı puanlar işlenmelidir.

İş güvenliği uzmanlarının, işyeri hekimlerinin veya iş müfettişlerinin tespit ettiği uygunsuzluklar, işyerinde geçici olarak bulunan üçüncü şahısların (hakiki veya hükmi) sorumluluğuna giriyorsa, onların başka işyerleri için açılmış olan İSG-Kâtipteki karnelerine aynı puanlar işlenmelidir.

Değişken olmayan işyerlerinde bir önceki iş müfettişi tarafından tespit edilerek kayda alınmayan bir sabit uygunsuzluk bir sonraki iş müfettişince tespit edildiğinde, uygunsuzluğun parasal ceza değerinin %1’i kötü puan olarak tespit edemeyen iş müfettişinin karnesine, iyi puan olarak tespit eden iş müfettişinin karnesine işlenmelidir.

İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personellerinin karnelerine işlenen iyi ve kötü puanlar, aynı şekilde çalışanı oldukları OSGB’lerin İSG karnesine de işlenmelidir.

Call Now Button